IAM

IAM Identity & Access Management

Identiteits- en toegangsbeheer, IAM voor uw digitale bedrijf In een digitale economie zullen succesvolle organisaties het beheer van digitale identiteiten afdwingen, niet alleen om redenen van beveiliging en naleving, maar ook om transformationele zakelijke doelstellingen mogelijk te maken, zoals het innoveren van producten en diensten, het aangaan van nieuwe partnerschappen, het vergroten van de vraag en het verbeteren van de klantervaring.

Identity Management

Identity Management ofwel Identiteitsbeheer, gaat over het beheren van de levenscyclus van identiteiten en de daaropvolgende relevante impact op hun toegang tot applicaties en diensten.

Onze Diensten

 • Geünificeerde en geautomatiseerde administratieprocessen voor alle gebruikersidentiteiten, hun toegangsrechten en beleidsregels
 • Definitie en aanpassing van workflows (zelfbediening) voor eindgebruikers, managers en beheerders.
 • Geautomatiseerde toekenning van toegangsrechten (volgens rollen en beleidsregels).
 • Real-time synchronisatie van account- en toegangsrechteninformatie tussen systemen (provisioning).
 • Zorg voor naleving van audit- en algemene of specifieke rapportagevereisten.

 

Access Management

Toegangsbeheer zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen en processen toegang krijgen tot het groeiende aantal applicaties en resources binnen en tussen ondernemingen. Het helpt de beschikbaarheid van applicaties en de gebruikerservaring te versnellen, terwijl het tegelijkertijd de beveiliging verbetert.

Onze Diensten

 • Ontwerp en implementatie van oplossingen voor webtoegangsbeheer (WAM) en single/cross-domain single sign-on (SSO).
 • Configuratie van identiteitsfederatie-oplossingen om de identiteit en het vertrouwen in IT-gebruikers en apparaten tussen organisaties te beheren.
 • Implementatie van enterprise single sign-on (ESSO) oplossingen voor het unificeren van wachtwoorden binnen de organisatie.
 • Concept en bouw van openbare sleutelinfrastructuur (PKI) platforms.
 • Ontwerp en implementatie van sterke/multifactor-authenticatieoplossingen op basis van verschillende mechanismen zoals tokens, biometrie, smartcards, enz.
 • Toevoeging van context/risk-based toegangsbeheerattributen zoals netwerklocatie, tijdstip, gebruikspatronen en apparaat

IAM Governance

IAM Governance en intelligentie beheert de status van machtigingen, rollen, segregatie van taken en hercertificaties binnen een bedrijf en bepaalt welke rechten beschikbaar zijn voor de werknemer in relatie tot specifieke informatie. Het zorgt ervoor dat autorisatietoewijzingen in overeenstemming zijn met het verwachte risicoblootstelling en voldoen aan de eisen van auditors.

Onze Diensten

 • Analyse en ontwerp van autorisatiemodellen op ondernemingsniveau voor meerdere toepassingen.
 • Rolmodellering (bottom-up “mining” / top-down) en definieer en implementeer processen voor levenscyclusbeheer van rollen.
 • Identificatie en uitvoering van vereisten voor segregatie van taken
 • Definitie van organisatorische governancestructuren voor IAM-platforms (bijv. definitie van proceseigenaren, gegevenseigenaar, rol-eigenaren)
 • Ontwerp en implementatie van goedkeuringsprocessen voor bestaande rechten
 • Automatiseer de goedkeuringsprocessen inclusief de daaropvolgende corrigerende maatregelen
 • Ontwerp rapporten die voldoen aan regelgeving en eisen van auditors Instellen van (real-time) monitoring voor toegangsovertredingen op basis van risicomodellen

Wat is IAM

IAM omvat diverse processen, zoals het onboarden of juist offboarden van gebruikersaccounts. Ook processen die verband houden met het beheer van identiteiten binnen jouw organisatie vallen hieronder. Daarnaast is het belangrijk om te denken aan het authentiseren van gebruikers om hun identiteit te verifiëren en het autoriseren van gebruikers. Hierbij controleer je of zij toegang hebben tot specifieke gegevens of applicaties.

IAM maakt het eenvoudig om de toegang tot bedrijfsapplicaties en -data te beheren. Hiermee zorg je ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de middelen die essentieel zijn voor hun werk, terwijl overbodige toegang tot assets wordt beperkt. Op deze manier wordt de veiligheid gewaarborgd, en kunnen alleen gebruikers die daadwerkelijk toegang nodig hebben, gevoelige gegevens benaderen.

IAM levert aanzienlijke voordelen op. Elke organisatie werkt met gegevens, waarvan een deel uiterst gevoelig is, zoals klantinformatie en bedrijfsgeheimen. Door gebruik te maken van IAM heb je gedetailleerde controle over wie toegang heeft tot welke gegevens. De voordelen zijn aanzienlijk. Stel je voor dat een aanvaller onverhoopt toegang krijgt tot het account van een gebruiker. Met IAM blijft de schade beperkt tot de gegevens en applicaties die specifiek aan dat account zijn gekoppeld. Bovendien kan IAM onmisbaar zijn voor het naleven van wet- en regelgeving, waardoor het een waardevolle tool is voor compliance.

Het negeren van IAM brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Als je de identiteit van gebruikers niet effectief controleert, kun je niet garanderen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot applicaties en gegevens. Dit kan leiden tot datalekken en beveiligingsincidenten, wat de reputatie van de organisatie kan schaden. Daarnaast loop je het risico om wet- en regelgeving te overtreden, met mogelijke boetes als gevolg. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bijvoorbeeld organisaties om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

IAM omvat verschillende processen, zoals het aanmaken of beëindigen van gebruikersaccounts, en processen die verband houden met identiteitsbeheer binnen jouw organisatie. Denk ook aan het verifiëren van gebruikers om hun identiteit te bevestigen en het autoriseren van gebruikers, waarbij je controleert of ze toegang hebben tot specifieke gegevens of applicaties.

IAM rust op verschillende pijlers: identificatie, authenticatie en autorisatie

identification management
Identificatie
Identificatie vormt het startpunt van het IAM-toegangsproces. Hiermee stel je in staat dat een systeem, dienstverlener of organisatie jouw identiteit kan vaststellen. Een gebruiker, applicatie of apparaat onthult hiermee zijn digitale identiteit.elpen.
authentication management
Authenticatie
Als de tweede stap in het IAM-toegangsproces omvat authenticatie beveiligingsprocessen binnen het IAM-raamwerk. Het omvat procedures en mechanismen die gebruikt worden om de identiteit van een entiteit te verifiëren. Hier controleer je of de digitale identiteit die wordt aangegeven overeenkomt met de bekende gegevens, zodat de authenticiteit kan worden geverifieerd..
authorization management
Autorisatie
De derde stap in het IAM-toegangsproces is autorisatie. Hier draait alles om rollen en rechten. Deze stap bepaalt welke toegang gebruikers krijgen. Na identificatie en authenticatie zorgt de autorisatiestap ervoor dat entiteiten toegang krijgen tot de gewenste systemen of data.

Wat wij bieden:

 • Advies
 • Consultancy
 • Implementatie
 • Operations
 • SLA 24/7
 • Training
 • One Call Support

Ja, ik wil meer informatie over onze IAM services